Scharff möbel & finsnickeri är ett snickeri i Malmö som utför snickerier och monteringsarbeten med hög kvalité.
Scharff möbel & finsnickeri ingår nu i bolaget
Israelsson o Scharff möbelsnickeri.
Adress

Telefon
E-mail
Betaniaplan 3B
21155 Malmö
+46 709 29 02 12
info@scharff.nu